ἐπιτρόποισιν

ἐπιτρόποισιν
ἐπίτροπος
one to whom the charge of anything is entrusted
masc/fem/neut dat pl (epic ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”